• Ελληνικά
  • English
ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του οποίου η σύσταση και ο οργανισμός εγκρίθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 559 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τ. Β' της 15ης Μαΐου του 2001.

Το Ίδρυμα υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού. Συστήθηκε από τους Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο (Καθηγητή και τότε Πρύτανη του Ε.Μ.Π.), Δημήτριο Ρόκο (τότε Καθηγητή Ε.Μ.Π. και Επιστημονικό και Διοικητικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.), Ηλία Ζούβια (Νομικό και τότε Πρόεδρο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών Αθηνών: Ε.Σ.Μ.Α.) και Απόστολο Μπίσα (Ιατρό και σήμερα Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Σ.Μ.Α.). Έδρα του Ιδρύματος είναι η Αθήνα, στα Ιστορικά Kτήρια Πατησίων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου (όπου συστεγάζεται με το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.) και παράρτημά του στο Μέτσοβο.
Σκοπός του Ιδρύματος είναι η διαρκής, συστηματική και ολοκληρωμένη υποστήριξη της λειτουργίας και ανάπτυξης του ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, σε επιστημονικό, ερευνητικό, τεχνικό/τεχνολογικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και η δημιουργική συνεργασία μ’ αυτό, για την εκπλήρωση των σκοπών του, δηλαδή την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών.

Στο πλαίσιο αυτό μερικοί από τους ειδικότερους σκοπούς του Ιδρύματος είναι:
Η ανάληψη και εκπόνηση διεπιστημονικών ερευνών και μελετών στα πεδία της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος και των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων τους και η συνεργασία με το ΜΕ.Κ.Δ.Ε., το Ε.Μ.Πολυτεχνείο, το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" και τα άλλα Α.Ε.Ι. και σχετικά δίκτυα της χώρας σε αντίστοιχα θέματα.
Η προώθηση και ενίσχυση πρωτοβουλιών και συνεργασιών με επιστημονικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς φορείς της χώρας και σχετικά Ιδρύματα, με στόχο την ουσιαστική συμβολή τους, θεωρητικά και πρακτικά, στην Ολοκληρωμένη και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών της χώρας μας σε διαλεκτική αρμονία και με σεβασμό στο μοναδικό φυσικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον.
Η συμμετοχή σε σχετικά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά δίκτυα.
Η διοργάνωση και/ή συνδιοργάνωση διεπιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, ημερίδων και διαλέξεων.
Η πραγματοποίηση και η ενίσχυση ειδικών επιστημονικών εκδόσεων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. κ.λπ.
Η προκήρυξη και απονομή βραβείων για την καλύτερη διπλωματική, μεταπτυχιακή, διδακτορική και ερευνητική εργασία, στο πεδίο της προστασίας και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών.
Η διοργάνωση Διαγωνισμών Ταινιών Τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, με στόχο την ουσιαστική συμβολή του στην προσπάθεια ξαναζωντανέματος της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών, στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης.

Πεδίο δράσης: 
Περιβάλλον, Παιδεία και πολιτισμός για το περιβάλλον και την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών
Οργάνωση: 
Μη κερδοσκοπική Οργάνωση
Τομέας: 
Κοινωφελές Ίδρυμα, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
E-mail: 
mirc.dev.foundation@gmail.com
Άτομο Επικοινωνίας: 
Δημήτρης Ρόκος
Τηλέφωνο Σταθερό: 
2107723448, 2107723944
Διεύθυνση: 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ

Υπόλοιπα Δίκτυα

NEWSLETTER

Newsletters

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε νέα για τις δραστηριότητες του οργανισμού μας και των δικτύων του.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ίδρυμα Anna Lindh Ελληνικό Δίκτυο

Αλαμάνας 9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη, 55438

+30 2310 215629

+30 2310 215629

info[a]alfhellas.gr

www.alfhellas.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι επικεφαλής και συντονιστής του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του Ευρω-Μεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών. Συν επικεφαλής του δικτύου είναι η αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων», η οποία συνεργάζεται για την πραγμάτωση των στόχων του δικτύου.