• Ελληνικά
  • English
ΚΕΝΤΡΟ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

 Οι σκοποί της ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ είναι:

1. Προαγωγή και προώθηση της υγείας με την ευρύτερη έννοια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσα από την δημιουργία δικτύων προαγωγής και αγωγής υγείας.
2. Ενημέρωση, εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα επιστήμης, πολιτισμού και παιδείας και αθλητισμού, σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
3. Μελέτη και παρουσίαση των επιπτώσεων της τεχνολογίας στην κοινωνία και το περιβάλλον.
4. Ενημέρωση σε θέματα υγιεινής διατροφής και των ωφελειών της στο άτομο και στην κοινωνία ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.
5. Ενημέρωση και εκπαίδευση σε άτυπη και βιωματική μάθηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
6. Οργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών μαθημάτων, θερινών σχολείων και σεμιναρίων συναφών με τους σκοπούς της εταιρίας.
7. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με περιεχόμενο τα αντικείμενα μελέτης της εταιρίας.
8. Υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων και διάδοση των αποτελεσμάτων τους.
9. Ανάληψη εθνικών και διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφοριών που στοχεύουν στην βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου των κατοίκων τους.
10. Οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης και προαγωγής υγείας για κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς συναφών με τους σκοπούς της εταιρίας.
11. Ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση του ατόμου, την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.
12. Ανάπτυξη και υλοποίηση βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδιαίτερα των ΜΚΟ, στην οικοδόμηση θεσμών, στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στις τοπικές πρωτοβουλίες, στην ενίσχυση των ασθενέστερων ομάδων, καθώς και στην οικειοποίηση των ωφελειών και της διαχείρισης των προγραμμάτων από τις τοπικές κοινωνίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.
13. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην οργάνωση προγραμμάτων, στη συλλογή στοιχείων, στο χειρισμό και στη στατιστική επεξεργασία δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε κοινωνικούς φορείς, εταιρείες, ιδρύματα κλπ.
14. Ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφοριών και δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πεδίο δράσης: 
Ανθρώπινα δικαιώματα/Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Υγεία
Οργάνωση: 
Μη κερδοσκοπική οργάνωση
Τομέας: 
Ιδιωτικός τομέας
Ιστοσελίδα: 
E-mail: 
aenao7@gmail.com
Άτομο Επικοινωνίας: 
Αναστασία Τιμολόγου
Τηλέφωνο Σταθερό: 
2310420489
Διεύθυνση: 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΥΜΕΡΑ 2, 57001, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Find us on Facebook

Υπόλοιπα Δίκτυα

NEWSLETTER

Newsletters

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε νέα για τις δραστηριότητες του οργανισμού μας και των δικτύων του.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ίδρυμα Anna Lindh Ελληνικό Δίκτυο

Αλαμάνας 9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη, 55438

+30 2310 215629

+30 2310 215629

info[a]alfhellas.gr

www.alfhellas.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι επικεφαλής και συντονιστής του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του Ευρω-Μεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών. Συν επικεφαλής του δικτύου είναι η αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων», η οποία συνεργάζεται για την πραγμάτωση των στόχων του δικτύου.