• Ελληνικά
  • English
ATHENS NETWORK OF COLLABORATING EXPERTS

ATHENS NETWORK OF COLLABORATING EXPERTS

Η ANCE (Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αθήνας) είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1996 από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από το χώρο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της τεχνικής βοήθειας και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και εθελοντών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το όραμά μας είναι ένας βιώσιμος και δίκαιος κόσμος χωρίς φτώχεια και διακρίσεις

Aποστολή μας είναι η οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση των λιγότερο ευνοημένων μέσα από την εξασφάλιση της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, της διευκόλυνσης της πρόσβασης τους στην εκπαίδευση, στην εργασιακή απασχόληση και στην πληροφορία καθώς και σε ένα καλύτερο επίπεδο υγείας. Σκοπός μας επίσης είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή

Η ANCE συνεργάζεται με άλλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Ιδρύματα, φορείς επαγγελματικής κατάρτισης, Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, και τον ιδιωτικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για:
• την προώθηση της Δημοκρατίας και της προστασίας των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
• τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας
• την ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα προβλήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου
• την καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού, ξενοφοβίας, περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού
• την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
• την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
• την υλοποίηση έργων που δημιουργούν εισόδημα για τις πιο ευάλωτες και μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες
• την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης περιοχών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής
• την ενίσχυση των πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και πολέμους

Η ANCE υλοποιεί δράσεις με στόχο την προώθηση:
• της Δημοκρατίας και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
• της ενσωμάτωσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας
• της εκπαίδευσης, της υγείας και του πολιτισμού
• της κινητικότητας των νέων
• της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών
• της ισότητας των φύλων
• της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών
• έργων που δημιουργούν εισόδημα για τις λιγότερο ευνοημένες ομάδες πληθυσμού
• της διάχυσης πληροφορίας και ανάπτυξης στρατηγικών για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής
• συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρηματικής κοινότητας
• της ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της περιφερειακής επιχειρηματικότητας
• της οικονομικής ανάπτυξης και της συνοχής χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Αφρικής και της ΜεσογείουΠεδίο δράσης: 
Ανθρώπινα δικαιώματα/Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Περιβάλλον
Οργάνωση: 
Μη κερδοσκοπική οργάνωση
Τομέας: 
Ιδιωτικός τομέας
Ιστοσελίδα: 
E-mail: 
ance@ance-hellas.org
Άτομο Επικοινωνίας: 
Ειρήνη Βλαχάκη
Τηλέφωνο Σταθερό: 
2108215044
Διεύθυνση: 
Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 15, 114 72 ΑΘΗΝΑ

Υπόλοιπα Δίκτυα

NEWSLETTER

Newsletters

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε νέα για τις δραστηριότητες του οργανισμού μας και των δικτύων του.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ίδρυμα Anna Lindh Ελληνικό Δίκτυο

Αλαμάνας 9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη, 55438

+30 2310 215629

+30 2310 215629

info[a]alfhellas.gr

www.alfhellas.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είναι επικεφαλής και συντονιστής του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του Ευρω-Μεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών. Συν επικεφαλής του δικτύου είναι η αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων», η οποία συνεργάζεται για την πραγμάτωση των στόχων του δικτύου.